Arken Anasayfa

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız


Şirketimizde kişisel gelişime açık, takım değerlerini önemseyen etik ve ilkeli çalışma prensiplerinden ödün vermeyen, kurumsal kültürümüze uyumlu, mesleki yeterliliğe sahip çalışanlar istihdam edilmektedir.


• Seçme ve Yerleştirme


Büyüme potansiyelimiz, geleceğe yönelik stratejik planlamalarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda açık olan pozisyonlarımıza fırsat eşitliği doğrultusunda din, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan, pozisyonun gerektirdiği deneyim ve yetkinliğe uygun adayları yerleştirecek bir süreç yönetimi uygularız. İşe alım görüşmelerimizde tüm kaynakları ( internet, gazete ilanı, üniversite kariyer merkezleri, meslek odaları gibi ) etkin olarak kullanırız. İlk görüşmelerimiz adayların kurum kültürüne uyum ve temel yetkinliklerinin analiz edildiği yüz yüze görüşme prensibiyle İnsan kaynakları birimimiz tarafından yapılır. Uygun bulunan adaylar mesleki değerlendirme amacıyla ilgili birimin yöneticileri ile görüştürülmek üzere ikinci kez davet edilir. Gerekli durumlarda mesleki birikimin ölçümlenmesi amacıyla testler, beceri ölçümleri, dil sınavı, makine kullanımı, test sürüşleri vb. uygulamalar yapılabilir Temel hedefimiz; potansiyeli yüksek, rotasyon uygulayabileceğimız, eğitim ve kişisel gelişim yoluyla şirketimizin farklı pozisyonlarda değerlendirebileceğimiz adayları bünyemize katarak sürekli büyüyen ve gelişen şirketimizin işgücü kaynağını etkin ve verimli tutmaktır.


• Eğitim ve Gelişim


Şirketimizin İnsan Kaynakları uygulamaları arasında çalışanlarımızın değişen yerel ve global şartlara hızla uyum sağlamalarına ve yetkinliklerini sürekli geliştirmelerine fırsat sağlayacak eğitim programları bulunmaktadır. Temel amacımız, çalışanlarımızı çağın gerektirdiği bilgilerle donatırken, her bir bireyin yaratıcı, problem çözücü, sonuç odaklı, proses tabanlı, bilgiyi kullanabilen ve esnek düşünebilen bireyler olmasını sağlamaktır. Eğitimlerimiz aramıza katılan tüm çalışanlarımız için uyguladığımız Oryantasyon Programı ile başlamakta, kişiye özel hazırlanan eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda oluşturulan bireysel programlarla devam etmektedir. Gerek teknik yeterlilik, gerekse davranış olarak yeterlilikleri geliştirmeye yönelik düzenlenen programlarımız, çalışanlarımızın sürekli gelişim doğrultusunda verimli ve üretken olmalarını sağlamaktadır.


• Performans Yönetimi


Yılda bir kez olmak üzere tüm çalışanlarımızın performans ölçümlemesi yapılmaktadır. Ölçümlerin temeli yıllık olarak belirlenen hedeflerin gerçekleşme yüzdesine dayanmaktadır. İş verimliliği ve beklentilerinin yanı sıra kurum değerlerine uyum, yönetsel beceriler, geleceğe yönelik potansiyel oluşturma gibi alanlarda da ölçümler yapılmaktadır. Performans sonuçları eğitim ve gelişim sürecinde etkin olarak kullanılmaktadır.


Özgeçmişinizi buradan gönderebilirsiniz.


Bizden haber almak ister misiniz?

Arken bünyesindeki yenilik, kampanya ve haberlerden ilk siz haberdar olun.