Arken Anasayfa

Politikalarımız-Assist

Dizel, benzinli, gazlı jeneratör setlerinin, yenilenebilir enerji sistemlerinin, alçak gerilim ve orta gerilim panoların, güneş ve hibrit enerji sistemlerinin satış sonrası servis, periyodik kontrol, bakım, revizyon hizmetleri, jeneratör kiralama hizmetleri, 2. El jeneratör ve yedek parça satışı kapsamında;

 • Markamızı taşıyan tüm ürünlerimizin kalite standartlarının, tedarik aşamasından başlamak üzere, nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen her adımının kalite yönetim sistemi gerekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Markamızla tanışan ve kullanıcısı olan tüm müşterilerimizle, satış ve satış sonrası verdiğimiz kaliteli hizmet ile uzun vadeli ve kalıcı bir birliktelik yaratmak,
 • İç ve dış müşterilerimizin, markamızın gücünden ve kalitesinden gurur duymasını sağlayarak maksimum müşteri memnuniyetine ulaşmak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri destekleyerek, markamızın bilinilirliğini ve kalitesini sürekli arttırmak,
 • Tüm süreçlerimizi, öğrenen organizasyon bilinciyle ve çalışanlarımızın katılımıyla, yönetmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Eğitim almayı ve vermeyi toplumsal gelişim için birincil derecede sorumluluk alanı olarak görmek,
 • Güncel teknolojileri, tüm süreç ve uygulamalarımızda kullanarak ve çalışanlarımızı sürekli geliştirerek koyduğumuz yüksek standarttaki hedeflerimize en uygun zaman maliyet ve kalitede ulaşılmasını sağlamak,
 • Yatırım ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımızın kazanımlarını en üst düzeyde gerçekleştirirken Sosyal Sorumluluk İlkesinin gereklerine, yasal ve diğer şartlara uygun davranarak, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamayı da hedeflemek, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

FİRMAMIZIN KALİTE POLİTİKASIDIR...


 • Tüm faaliyetlerimizde çevre ve İSG ile ilgili oluşturulmuş tüm yasal ve diğer şartlara, düzenlemelere uyarız, uygunluk yükümlülüklerini yerine getiririz.
 • Doğal kaynakları korur ve verimli kullanırız, Atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltır veya geri kazanırız.
 • Çevremizi korur, kirliliği önler, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için faaliyetleri planlar ve destekleriz.
 • İş alanlarımızda kullanacağımız tüm malzemenin çevre dostu olmasına özen gösteririz.
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlarız.
 • Çalışanlarımızı ve ilgili taraflarımızı sürekli olarak çevre ve İSG konusunda bilinçlendirir ve onların sorumluluk sahibi olmalarını sağlarız. 
 • Çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlarız.
 • Entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.


 • Yasal ve düzenleyici şartlar, standartlara uygunluk yükümlülükleri ile müşteri şartlarına uymayı, müşteriyle üzerinde anlaşılan gereklilikler dâhil, gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik bağlılığını göstermeyi,
 • Hizmetin ilgili olduğu tüm taraflarla iyi iletişim kurarak, iç ve dış memnuniyeti sağlamayı ve bu doğrultuda müşterilerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet ve ürün sunmayı, güçlü iç ve dış iletişimi sürekli iyileştirmeyi,
 • Mevcut durumu korumakla yetinmeyip tüm paydaşları nezdinde sürekli iyileştirmeyi ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Müşteri öneri ve şikâyetlerini almak için etkin ve verimli yöntemleri uygulamayı, şikâyetleri çözüme kavuşturmak için personeli teşvik etmeyi, gelen öneri ve şikayetleri amacına uygun olarak sürekli iyileşme kapsamında kullanmayı, şikâyetin ele alınması, çözülmesi ve müşterinin bilgilendirilmesi ile ilgili yazılı yöntemler oluşturmayı ve tüm çalışanların bu yöntemlere uymasını sağlamayı, bu sayede de müşteri memnuniyet sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Hedeflere ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı temel felsefe olarak belirlemiştir.

ÜST YÖNETİM

Bizden haber almak ister misiniz?

Arken bünyesindeki yenilik, kampanya ve haberlerden ilk siz haberdar olun.